దైవం ఉండే స్థానం తెలుసుకోవటం, దైవానుభవం ఒక్కటేనా

కాదు. దైవం ఉండే స్థానం హృదయమని తెలిసినా, మనం అక్కడ శోధించకుండా ఎక్కడెక్కడో వెదుకుతున్నాం. అంటే ఇంకా దేనికోసమో వెంపర్లాడుతున్నామని అర్ధం. దైవం ఉండే స్థానం తెలియగానే సరిపోదు. మనలోనే ఉన్న దైవాన్ని అనుభవించాలి. నిరంతరం ఆ దైవభావనలో ఉండాలి. దైవభావన అంటే మనం దైవంతో సమానమని కాదు. మనం దైవంలో ఒక భాగమనే భావన ఉండాలి. దైవం కోసం వెదికేవారికి ఆ దైవం తమ హృదయంలోనే ఉన్నదన్న సత్యం తెలిస్తే స్వాంతన వస్తుంది. వెతుకులాట తగ్గుతుంది. శివోహం అనే భావన మనల్ని శివుడిలో భాగంగా చేస్తుంది. గరుడ అహంభావన వల్ల నీవు గ్రద్దవి కాలేకపోవచ్చు గానీ పాము విషం నుండి రక్షణ ఉంటుందని భగవాన్ శ్రీరమణమహర్షి అన్నారు. అలాగే శివోహం అనే భావన నేరుగా మనని శివుడిగా మార్చదు. అహంభావన రహిత శివస్థితిని కల్పిస్తుంది.

{ఆధార గ్రంథం : “శ్రీరమణీయం”}

Author: go123

https://webtemplatesmonster.blogspot.in/