• సూక్తులు
  సూక్తులు January 29, 2020

  మనిషి అంటే మానవత్వం మనిషి అంటే ప్రేమతత్వం మనిషి అంటే దైవతత్వం మనిషి అంటే క్షమాతత్వం మనిసి అంటే దయాతత్వం మనిషి అంటే ఆత్మతత్వం మనిషి... read more

 • సూక్తులు
  సూక్తులు January 29, 2020

  పరిచయమైన వారి మనసులో మనం ఒక సామాన్య వ్యక్తులం అర్థం చేసుకున్న వారి మనసులో మనం ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తులం అసూయపడే వారి మనసులో మనం... read more

 • సూక్తులు
  సూక్తులు January 29, 2020

  ప్రాణం పోసేదాన్ని మందు అంటాం ప్రాణం తీసేదాన్ని మందు అంటాం పేర్లు ఒకేలా ఉన్నా గుణంలో తేడా ఉన్నట్టు మనుషులంతా ఒకేలా ఉన్నా వారి మనసుల్లో... read more

 • గుణాలు, యోగ స్థితులు September 2, 2019

  *గుణాలు* _*తమోగుణం* తో వున్నవాడు *శరీరం* యొక్క అధీనంలో ఉంటాడు._ _*రజోగుణం* లో ఉన్న వాడు *మనస్సు* యొక్క అధీనం లో ఉంటాడు._ _*సాత్విక గుణం*... read more

 • Color Brands
  సత్వ తమ రజో గుణాలు August 27, 2019

  🌸 ఎప్పటికప్పుడు నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడము – తమోగుణ లక్షణం 🌸 సరైన ఆలోచన లేకుండా తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం – రజోగుణ లక్షణం 🌸... read more

 • A Comparison between Shankara and quantum physics August 22, 2019

  *Adi Shankaracharya* This world is (maya) an illusion. *Quantum Physics* The world we see and perceive are not real,... read more

 • మనసుకు చపలత్వం లేదని అర్థం చేసుకోవచ్చా ? August 15, 2019

  *శ్రీరమణీయం* *-(255) “అంటే మనసుకు చపలత్వం లేదని అర్థం చేసుకోవచ్చా ?”* _*మనసుకు కదలటం, మారటం, తిరగటం అనే లక్షణాలు ఏవీ లేవు. అదంతా సృష్టిలోనే... read more

 • ఋణానుబంధం July 20, 2019

  ఒక యోగి ఒక్కనాడు ఒకరి చెప్పులు వేసుకున్న కారణానికి, మోక్షానికి వెళ్లవలసిన వాడు ఈ ఋణం ఉండిపోవటంతో అతని ఇంట పుత్రుడై, జన్మిస్తాడు. రుణానుబంధం తీర్చుకోవటానికి... read more

 • ఆత్మ ప్రయాణ రహస్యాలు July 12, 2019

  *✍. ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌴 విస్తారమైన శూన్యత లేదా అఖండంగా ఉన్న ప్రజ్ఞ మాత్రమే ఉంది 🌴* *ఏదైనా ఉంటే, దానికి మద్దతు అవసరం, దానికి... read more

 • Color Brands
  గురువుద్వారానే కర్మ పరిష్కారం కలుగుతుంది July 4, 2019

  🌷గురువు🌷 🌴🌴🌴🌹🌴🌴🌴ఒక గురువు చెట్టు క్రింద కూర్చొనీ…భక్తి గురించి దేవుని గురించి…జన్మ రాహిత్యం గురించి చెబు తున్నాడు. అటుగా వెళుతున్న బాటసారి గురువు చెబుతున్నది. వినీ... read more