• ఋణానుబంధం July 20, 2019

  ఒక యోగి ఒక్కనాడు ఒకరి చెప్పులు వేసుకున్న కారణానికి, మోక్షానికి వెళ్లవలసిన వాడు ఈ ఋణం ఉండిపోవటంతో అతని ఇంట పుత్రుడై, జన్మిస్తాడు. రుణానుబంధం తీర్చుకోవటానికి... read more

 • ఆత్మ ప్రయాణ రహస్యాలు July 12, 2019

  *✍. ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌴 విస్తారమైన శూన్యత లేదా అఖండంగా ఉన్న ప్రజ్ఞ మాత్రమే ఉంది 🌴* *ఏదైనా ఉంటే, దానికి మద్దతు అవసరం, దానికి... read more

 • Color Brands
  గురువుద్వారానే కర్మ పరిష్కారం కలుగుతుంది July 4, 2019

  🌷గురువు🌷 🌴🌴🌴🌹🌴🌴🌴ఒక గురువు చెట్టు క్రింద కూర్చొనీ…భక్తి గురించి దేవుని గురించి…జన్మ రాహిత్యం గురించి చెబు తున్నాడు. అటుగా వెళుతున్న బాటసారి గురువు చెబుతున్నది. వినీ... read more

 • Color Brands
  ప్రపంచంలో నావి అనుకునేవేవీ నావి కాదు. అన్నీ పరమాత్మవే June 26, 2019

  *‘నాది’, ‘నేను’ అన్న భావనలు అహంకారానికి ప్రతీకలు. కోరికలే దుఃఖ హేతువులు. భూమి మీద జన్మించిన ప్రతి మానవుడూ తనకోసం ధనాన్నో, వస్తువులనో సంపాదించుకోవడం కోసం... read more

 • నిజమైన ధనవంతుడు June 18, 2019

  ఒకసారి రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ జపాన్ కు వెళ్ళాడు. ఆయన రాసిన గీతాంజలి పుస్తకం పై ఓ పది రోజుల పాటు రోజూ సాయంత్రం ఆరు నుంచి... read more

 • స్థిత ప్రజ్ఞత May 16, 2019

  సముద్రం ఎప్పుడు తన నిజ స్థితిలో తాను ఉంటుంది.. ఎన్నో నదులు వచ్చి తన యందు కలిసినా పొంగదు… సూర్యుడు తన నుంచి నీటిని ఆవిరి... read more

 • Color Brands
  మన గుణములను బట్టి, మన స్వభావాన్ని బట్టి మనకు శరీరము వస్తుంది. April 18, 2019

  మన గుణములను బట్టి, మన స్వభావాన్ని బట్టి మనకు శరీరము వస్తుంది. మనకు ఇలాంటి శరీరము మరల రాకూడదు అనుకుంటే ఈ లోపల శరీరములో ఉండకూడని... read more

 • Color Brands
  ఆవు పులి కథ March 17, 2019

  ఒక ఆవు అడవిలో గడ్డి మేస్తుండగా, ఒక పులిని చూసి పారిపోసాగింది. పులి బారినుండి తప్పించుకోవడానికి ఆ ఆవు ఒక నీళ్ళులేని, బాగా బురదగా ఉన్న... read more

 • Color Brands
  7 short stories shared by Satya Nadella CEO Microsoft February 9, 2019

  🍁 *LOOKING BACK*🍁 I interviewed my grandmother for part of a research paper I’m working on for my Psychology... read more

 • Don’t Make Confusion Your Mind
  Don’t Make Confusion Your Mind September 12, 2018

  When doing work don’t see results, You concentrate on work. Result make confusion to you. read more